Overeenkomst

Voor iedere reservering van uw kat(ten) voor een verblijf in kattenpension “De Oppas” wordt een reserveringsformulier in tweevoud opgemaakt. Aan de klant wordt één exemplaar uitgereikt.

Het reserveringsformulier bevat in ieder geval de volledige naam en het adres van kattenpension ”De Oppas” en de klant, tevens de gegevens van het ras, geslacht, de leeftijd en bijzondere kenmerken van uw kat, de duur van het verblijf en de door de klant verschuldigde prijs per dag. Het reserveringsformulier dat voorzien is van de handtekening van de klant en de eigenaar van het kattenpension “De Oppas” geldt als een bevestiging van de totstandkoming van de pensionovereenkomst.

In de vermelde prijs per dag per kat zijn inbegrepen de kosten van, standaardvoedingen en verzorging, maar niet het kammen van uw kat!.

Betalingen van het verschuldigde pensiongeld (begin boekingsdatum tot eind boekingsdatum) kan contant worden voldaan of op voorhand gestort worden op de rekening van Kattenpension de Oppas

Indien de klant met zijn aangemelde gastdier zich niet op de aanvangsdatum bij Kattenpension “De Oppas” meldt, mag het Kattenpension ”De Oppas” de overeenkomst als ontbonden beschouwen.

In dat geval is de klant aan Kattenpension “De Oppas” het gehele pensiongeld verschuldigd. In geval van niet tijdige of algehele betaling door de klant zal Kattenpension “De Oppas” een incassobureau inschakelen

Kattenpension “De Oppas” is verplicht zich tot het zorgvuldig voeden, huisvesten en verzorgen van het gastdier in het kattenpension.

Kattenpension “De Oppas” zal zoveel mogelijk rekening houden met de redelijke wensen van de klant ten aanzien van de verzorging en huisvesting van het gastdier.

*** De kat(ten) / poes(sen) dient minimaal 4 weken voor het verblijf in het pension ingeënt te zijn
aaategen, katten- en niesziekte.
*** De kat(ten) / poes(sen) dient vlooivrij te zijn
*** De kat(ten) / poes(sen) worden gecontroleerd op o.a vlooien voor hij/zij toegelaten wordt tot het
aaapension
*** Het kattenpension De Oppas houdt zich het recht toe om katten te weigeren die in een slechte
aaaconditie verkeren en/of vlooien bij zich draagt

Als de kat(ten) na de afgesproken tijd niet opgehaald wordt(en). Na einddatum contract is Kattenpension “De Oppas” gerechtigd het gastdier af te staan aan een dierenasiel, waarbij alle gemaakte kosten verhaald worden op de klant.

Kattenpension “De Oppas” is bij teruggave van het gastdier aan de klant verplicht melding te maken van de door het gastdier eventueel opgelopen dan wel bij het gastdier behandelde of vermoede ziekten of aandoeningen tijdens het verblijf in het Kattenpension “De Oppas” . De klant machtigt om in het geval van ziekte van het gastdier of een redelijk vermoeden van ziekte tijdens het verblijf van het gastdier in het Kattenpension “De Oppas” op kosten van de klant een dierenarts te consulteren en die maatregelen te nemen die haar in de gegeven omstandigheden juist voorkomen.

De klant is verplicht bij aanvang van het verblijf van het gastdier alle gegevens en bescheiden aan Kattenpension “De Oppas” te verstrekken.

Indien het gastdier tijdens het verblijf in het Kattenpension “De Oppas” komt te overlijden wordt de kat(ten) overgedragen aan het dierencentrum Zaanstreek.

De klant wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.

Kattenpension “De Oppas” is op geen enkel geval aansprakelijk te stellen.

Op de pensionovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.
Klik hier voor de overeenkomst als PDF

Klik hier voor terug naar het reserveringsformulier

 

Een bericht voor onze bezoekers;

Een bericht voor onze bezoekers Een bericht voor onze bezoekers: Deze website heeft haar privacybeleid bijgewerkt in overeenstemming met de EU-cookie wetgeving. Lees dit om de updates te bekijken en over welke cookies we gebruiken en welke informatie we verzamelen op onze site. Door deze site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met onze geactualiseerde

PRIVACY VERKLARING