Overeenkomst

Voor iedere reservering van uw kat(ten) voor een verblijf in Kattenpension “De Oppas” worden het reserveringsformulier en de overeenkomst in tweevoud opgemaakt. Aan de klant wordt één exemplaar uitgereikt.

Overeenkomst- klik hier voor een exemplaar in pdf 

Het reserveringsformulier bevat in ieder geval de volledige naam en het adres van
Kattenpension ”De Oppas” en de klant, tevens de gegevens van het ras, geslacht, de leeftijd
en bijzondere kenmerken van uw kat, de duur van het verblijf en de door de klant
verschuldigde prijs per dag. Het reserveringsformulier dat voorzien is van de handtekening
van de klant en de eigenaar van het Kattenpension “De Oppas” geldt als een bevestiging van
de totstandkoming van de pensionovereenkomst.

In de vermelde prijs per dag per kat zijn inbegrepen de kosten van, standaardvoedingen en
verzorging, maar niet het kammen van uw kat!

Betalingen van het verschuldigde pensiongeld (begin boekingsdatum tot eind
boekingsdatum) kan contant worden voldaan of op voorhand gestort worden op de rekening
van Kattenpension de Oppas

Indien de klant met zijn aangemelde gastdier zich niet op de aanvangsdatum bij
Kattenpension “De Oppas” meldt, mag het Kattenpension ”De Oppas” de overeenkomst als
ontbonden beschouwen.

In dat geval is de klant aan Kattenpension “De Oppas” het gehele pensiongeld verschuldigd.
In geval van niet tijdige of algehele betaling door de klant zal Kattenpension “De Oppas” een
incassobureau inschakelen

Kattenpension “De Oppas” is verplicht zich tot het zorgvuldig voeden, huisvesten en
verzorgen van het gastdier in het Kattenpension.
Kattenpension “De Oppas” zal zoveel mogelijk rekening houden met de redelijke wensen van
de klant ten aanzien van de verzorging en huisvesting van het gastdier.

*** De kat(ten)/ poes(sen) dient minimaal 4 weken voor het verblijf in het pension ingeënt
te zijn tegen, katten- en niesziekte.
*** De kat(ten)/ poes(sen) dient vlooivrij te zijn
*** De kat(ten)/ poes(sen) worden gecontroleerd op o.a. vlooien voor hij/zij toegelaten
wordt tot het pension

*** Het Kattenpension De Oppas houdt zich het recht toe om katten te weigeren die in een
slechte conditie verkeren en/of vlooien bij zich draagt

Als de kat(ten) na de afgesproken tijd niet opgehaald wordt(en). Na einddatum contract is
Kattenpension “De Oppas” gerechtigd het gastdier af te staan aan een dierenasiel, waarbij
alle gemaakte kosten verhaald worden op de klant.

Kattenpension “De Oppas” is bij teruggave van het gastdier aan de klant verplicht melding te
maken van de door het gastdier eventueel opgelopen dan wel bij het gastdier behandelde of
vermoede ziekten of aandoeningen tijdens het verblijf in het Kattenpension “De Oppas”. De
klant machtigt om in het geval van ziekte van het gastdier of een redelijk vermoeden van
ziekte tijdens het verblijf van het gastdier in het Kattenpension “De Oppas” op kosten van de
klant een dierenarts te consulteren en die maatregelen te nemen die haar in de gegeven
omstandigheden juist voorkomen.

De klant is verplicht bij aanvang van het verblijf van het gastdier alle gegevens en bescheiden
aan Kattenpension “De Oppas” te verstrekken.

Indien het gastdier tijdens het verblijf in het Kattenpension “De Oppas” komt te overlijden
wordt de kat(ten) overgedragen aan het dierencentrum Zaanstreek.
De klant wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.

Kattenpension “De Oppas” is op geen enkel geval aansprakelijk te stellen.
Op de pensionovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Een bericht voor onze bezoekers;

Een bericht voor onze bezoekers Een bericht voor onze bezoekers: Deze website heeft haar privacybeleid bijgewerkt in overeenstemming met de EU-cookie wetgeving. Lees dit om de updates te bekijken en over welke cookies we gebruiken en welke informatie we verzamelen op onze site. Door deze site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met onze geactualiseerde

PRIVACY VERKLARING